Német viccek

Sört iszik

A francia, a német és a skót sört iszik. Hirtelen mindhármuk poharába belerepül egy légy.
A francia kiönti a sört, és vásárol egy új pohárral.
A német kiveszi a legyet és megissza a maradékot.
A skót kiveszi a legyet, megrázza a levegőben, és azt üvölti neki: "köpöd ki!"

480 pont

Szemelvények a budapesti iskolásgyermekek dolgozataiból

Mikor II. Endre hazajött a háborúból, országát és feleségét fenekestül felfordítva találta.

Szent Istvánt Astrik apát kente fel a trónra.

A janicsárok felmentek budára, ott elszaporodtak és elfoglalták a várost.

Dugonics Titusz a hátsóját a falhoz támasztotta és azon felmászott.

Rákóczit a németek nevelték és német nőt vett feleségül, de ez mind csak részben sikerült.

IV. Béla várromokat épített.

1848-ban megtartották a szabadságharcot és Petőfit a vállán vitték be a sajtóba.

II. Rákóczi Ferenc Rodostóba ment nyugdíjba.

Zrínyi Ilona özvegységében a sárospataki kollégiumot számos ifjakkal gyarapította.

Mátyás király egész nap a sarokban gugolt, de a szarvas nem jött.

Őseink nem éltek haláluk napjáig, mert rendszerint előbb elestek a csatákban.

Arany János költeményeihez számos kútfőből merített, de legtöbbet a saját kútfejébből.

Jóbot számos csapás érte Gyermekeit elvesztette, barmai megdöglöttek, és mindezek tetejében egyedül kellet élnie a pusztában a feleségével.

V. László egy ballada, melyben feldoglozták V. Lászlót.

Az üstökös egy olyan csillag, melynek magja van, és csóválja a farkát.

Hogy mit érzett János vitéz a vörös nadrágban azt nem lehet elmondani.

Akropolis volt a nőstény farkas, mely Rómeót és Júliát megs**ptatta.

Szegény árva kislány volt Marika, sem apja, sem anyja, a nagynénje is csak úgy könyörületből hozta világra.

A szemünk közepén van egy nyílás, ami fekete, mert fejünk belül üres és sötét.

A nők minden munkára alkalmasak, de szervezetük másra is szügséges.

A népdalok különösen az Alföldön tenyésznek.

A tehén egy igen hasznos állat fejés után tejet ad nekünk és ha nem sikerül, akkor ökör.

Petőfi megható módon szerette édesanyját, ez kitűnik abból a verséből is, melyben azt írta:'Bár maradtam volna benne végig!,, .

A petróleum a régen elhalt növények hulladékából táplálkozik.

Zrínyi halálát egy - a bécsi kamarilla által - tragikusan felbőszített vadkan okozta.

A macska igen szívós állat, mert ha agyonverik még sokáig él, mielőtt megdögölne.

A gólya fiai által szaporodik.

Dobó Katica kiállt a várfokára, mikor a törökök épp felmásztak és elkiáltotta magát: 'S z u r o k r á t o k! '

348 pont

Nem egy szorgalmas típus

Gázsi azt hallja mindenkitől, hogy a fejlett nyugati országokban már csak heti egy napot kell dolgozni. Kiutazik hát Németországba, s ott ez az első kérdése:
- Hát tessen már mondani, igaz, hogy itt csak heti egy napot kell dolgozni?
- Igen, mégpedig a hét közepén, szerdán...
- És tessék mondani: minden szerdán?

114 pont

Föci

Földrajz vizsga a rendőriskolán. Kérdi a tanár:
- Melyik nagy folyó folyik végig Németországon és mi a neve?
- Németországon sok nagy folyó folyik keresztül, és a nevem Kovács tizedes.

431 pont

A Játékos

Állítólag megtörtént, hogy a német Legyen Ön Is Milliomos egyik játékosa eljutott a fődíjig, ráadásul még nem is használta a telefonos segítséget. Egy darabig ült szótlanul a kérdés előtt, aztán határozott hangon megszólalt:
- Hívjuk fel XY haveromat!
Feltárcsázták a pasit, fel is vette, mondta a műsorvezető a szokásos szöveget, miszerint itt ül előttem bla-bla-bla, az ön segítségét szeretné kérni.
A játékos a következőt mondta:
- Szia XY! Képzeld, megnyertem a fődíjat, és azt akartam, hogy te tudd meg elsőnek!
A srác nagyon örvendezett, 30 mp-ig örültek, aztán megszakadt a vonal.
- Akkor jelöljük meg az A-t!
És bejött.

170 pont

Autópályán

Két öreg házaspár hajt autójukkal a német autópályán, pontosan 81 km/h-val. Egy rendőr megállítja az autójukat.
Az egyik öreg megkérdi: – Túl gyorsan hajtottunk?
Erre a rendőr: – Nem, de miért mennek ilyen lassan?
Öreg: – Miért, gyorsabban is hajthatnánk?
Rendőr: – Persze, itt 130 km/h-val nyugodtan mehetnek.
Öreg: – De a táblán az áll, hogy A81.
Rendőr: – Igen, és?
Öreg: – Hát, gondoltam, hogy akkor 81 km/h-val kell mennem.
Rendőr: – Nem dehogy, az csak az autópálya száma.
Öreg: – Ja, vagy úgy! Köszönöm a felvilágosítást!
Majd a rendőr benéz az autó hátsó ülésére, ahol két kővé dermedt, tágra nyílt szemű öregasszony ül. Erre megkérdezi a rendőr: – Mi baja van a hátul ülő két idős hölgynek? Talán nem érzik jól magukat?
Erre a másik öreg úr: – De, de. Csak most jöttünk a B252-esről!

297 pont

Kívánságműsor

A Danubius rádiót felhívja a cigány:
- Jó nápot kivánok. Lákátos Áládár vágyok. Tegnap a Váci utcábán táláltám egy pénztácát. Volt benne 82 ezer forint, 510 német márká, 600 UZSA dollár, 500ezer olász lirá, és 280 svájci fránk. Volt benne egy személyi igazsolvány is, aszongya: Kiss Páter Richárd, Budapest, Dobo ucca,
Nnnnaa, neki küldeném a következő számot....

119 pont

Nem

Az anya úgy engedi el a lányát az első randevúra, hogy mindenre nemet mondjon a fiúnak. A fiú ezt megtudja. A randevún a fiú kérdezi a lányt:
- Kell neked ez a pulóver?
- Nem.
- Jó, akkor levesszük. Kell neked ez a melltartó?
- Nem.
- Jó, akkor levesszük. Kell neked ez a bugyi?
- Nem.
- Jó, akkor levesszük. Kell neked ez a lyuk?
- Nem.
- Jó, akkor betömjük!

788 pont

George Lucas

Egy német csatornán a meghívott vendég George Lucas volt, a harmadik rész kapcsán. A beszélgetés alatt végig egy szinkrontolmács fordította a beszélgetést a műsorvezető és Lucas közt. Az interjú végén megkérték, hogy mondjon valamit, ami mind a hat Star Wars részre jellemző, mire frappánsan azt mondta: "May the Force be with you.". A tolmácsnak sem kellett több, azonnal fordított: "Május negyedikén találkozunk.".

191 pont
1 2 3 4 5 6...