Büntetés

Szabadtéri színházi előadás. Az első felvonás förtelmes, a közönség fütyül. A második felvonás előtt kilép a függöny elé a rendező és így szól:
- Ha nem hagyják abba a fütyülést, megismételjük az első felvonást!

490 pont

További viccek:

Beteg tehén

- Édesapám! - szalad a székely fia az apjához. - Valami baja van a Riskának!
- Eridj már, reggel még semmi baja nem volt! Honnan veszel ilyen butaságot?
- Hát onnét, hogy a bőrét a pásztor hozza a vállán.

Állásinterjú

A cigány álláshirdetésre jelentkezik, mint favágó.
- Hát cigány, milyen referenciamunkát tudsz felmutatni, hogy elnyerd az állást?
- Há’ dikmá, á káláhári erdőt!
- Cigány, a Kalahári az nem erdő, hanem sivatag!!!
- Mosmá!

- Az én papám már elmúlt 80 éves -...

- Az én papám már elmúlt 80 éves - dicsekszik Móricka -, de minden reggel ötkor felkel és egyvégtében lefut 5 kilométert.
- Az szép. És mit csinál délután?
- Akkor futja az utolsó kilométert.

Gyertya

Haldoklik az öreg skót, a felesége virraszt az ágya mellett. Egyszer odasúgja a férjének:
- Most ki kell mennem a konyhába, tarts ki addig, drágám. Ha mégis el kell távoznod, hát ne felejtsd elfújni a gyertyát előbb.

Bizarr válasz

- Miért mogorvák a csontvázak?
- Mert nincs bőr a képükön!

Karrier

A levitézlett politikus nem talál magának semmilyen állást, ezért kétségbeesésében jelentkezik egy hajóra segédnek. A kapitány mondja neki:
- Nézze, annyi rosszat hallottam a politikusokról, lopnak, csalnak, hazudnak. Megmondom őszintén, nem szívesen venném fel magát.
A politikus elkezd könyörögni:
- De kérem, én világ életemben becsületes voltam, sosem hazudtam, sosem loptam, tegyen velem próbát!
A kapitány végül belemegy a dologba, a politikus lelkesen súrolja a fedélzetet minden áldott nap. Azonban egyik nap erős hullámverés közepette dolgozik, és egy hatalmas hullám keresztülcsap a fedélzeten, belesodorva a politikust a tengerbe. A kapitány elkáromkodja magát:
- Affene, tudtam! Ez a nyavalyás nem lenyúlta a vödrömet meg a kefémet?!

Új szerzemény

Ha egy férfi kinyitja a kocsiajtót egy nő előtt, akkor vagy a kocsi új, vagy a nő.

- Apu, segítenél megcsinálni a...

- Apu, segítenél megcsinálni a leckémet?
- Nem hiszem, hogy az jó lenne - feleli az apa.
- Nem baj - így a kisfiú -, azért legalább megpróbálhatnád!