További viccek:

- Mi az: csoki potyog az égből?

- Mi az: csoki potyog az égből?
- Támad a MARS.

Igaz történet

Egy igaz történet, a külföldi FHM magazinból ollózva:

Két évvel ezelőtt egy videotékában dolgoztam. Egyszer bejött egy fickó egy Philadelphia Eagles dzsekiben és símaszkban. Odajött a kasszához, előhúzott egy 15 centis kést és a bevételt követelte.
Gyorsan végiggondolva a dolgot, azt mondtam neki, hogy a pénztárgépet csak akkor tudom kinyitni, ha beszkennelem a tagsági kártyáját (ez totál hazugság volt). Ez a barom erre elővette a pénztárcáját és ideadta a tagsági kártyáját. Beolvastattam a géppel, odaadtam neki a pénzt, és vigyorogva figyeltem, ahogy elment.
Miután kihívtam a rendőröket és biztosítottam az ügyfeleket arról, hogy jól vagyok, egy fickó jött be, ugyanazt a dzsekit viselve, amit a rabló. Megkérdezte, hogy használhatná-e a telefont, mert nem indul az autója.
Ekkor azonban a mögötte álló ügyfél felismerte a hangját, és leütötte. Megjöttek a rendőrök és elvitették a leütött jóembert a kórházba, kicsivel később pedig kiderült, hogy a rablót sikerült ártalmatlanná tenni.

Később a rendőrök mesélték, hogy miután az ügyfél leütötte bűnözőnket, esés közben a zsebében tartott kés lenyisszantotta a szerencsétlen barom bal heréjét is. Ha nem ezt nevezzük isteni igazságszolgáltatásnak, akkor semmit...

Csecsemő

- Hogy hívják a halott csecsemőt?
- ???
- Kisdead!

Uszoda

Az uszodában az úszómester odaszól egy pasasnak:
- Elnézést uram, legyen szíves, ne pisiljen a vízbe!
- Mások is belepisilnek!
- Igen, de nem a rajtkőről!

Felszállás

Egy repülőtéren már hosszú ideje felszállásra várakozott egy gép, mert rossz volt az időjárás. A légikisasszony elkezdett az utasok között kólát és sósmogyorót felszolgálni. Egyszer hirtelen a pilóta bejelentette, hogy megfordult a szélirány, ezért elkezdi a felszállást. A légikisasszony így adta tovább az utasítást:
- Kérem, kapcsolják be a biztonsági öveket, ragadják meg az italaikat, és tartsák jól a mogyoróikat, azonnal felszállunk.

Egy vidéki lány naplója

Szeptember 1. hétfő

Ma keztem el dógozni itten a kájefténé Nagy szerencsém vót, hogy pont éngemet választott ki a zügyvezető igazgató, mer a többi jány is gyütt
vóna ide szívessen. Amióta ez a kájefté itten van, azóta mindenki itt akar dógozni a falubul. Érdekes, azelőtt senki nem akart dógozni eggyáltalán. Na szóva én leszek a titkárnője a zigazgatónak. Szerencsém vót, pedig sokan gyüttek a zállásra jelenkezni. Igaz, a tizennyóc évemmel en vótam a lekfiatalabb. Ki is őtöztem! Igaz, hogy a szoknyámat má rég kinőttem, de még bele tuttam bújni, igaz kicsit rövid vót. A blújzom meg a dédi hálóingébő van, csak a belső bélését szettem ki. Kicsit vékony lett ettő, de azé jó. A zúj bugyimat is fel akartam húzni, de nem találtam sehó, a többi meg má a szennyesbe van, úgyhogy nem húsztam fő egyet se.

Szeptember 2. kedd

Ma is a zünneplő ruhámba jöttem. (Lázsd fejjebb.) Én nem tudom, mi a rosseb van itt, az összes pasi pont a zén íróasztalom előtt ejti le a tollát. Ja, mer a zigazgató irodája előtt kaptam egy asztalt, ottanulok. Aszt monta, hogy ma csak szokjam a lékkört, nem is ad munkát. Csak üjjek az asztalná és mosolyogjak mindenkire, aki jön. Na, ez a pasi egy egész marék tollat ejtett le! Vagy 5 percig szedegette.

Szeptember 3. szerda

Máma délbe a zigazgató odaűt a zasztalom szélire, és aszonta, hogy hónap fel kellene mennem a lakására este, mer sok diktálnivalója gyűlt össze, és be akarja fejezni. Csak aszt nem értem, hogy mér nem napközbe hozza ide? Az apám az összes bugyimat kidopta tévedésbő, mer
aszitte, hogy régi felmosórongyok. Igaz, kicsit má rongyosak votak. Nade mind kidobni?

Szeptember 4. csütörtök

Ma begyött az irodába a szállításvezető, és aszt monta, hogy szeggyek le neki egy dosszijét a feeső szekrénybő. Hozott létrát is, arra másztam fel. Rendes vót, mer amíg fenn vótam, tartotta a létrát lenn, nehogy eldűjjön. Igaz, hogy vagy 15 percig kerestette velem aszt a rohatt papírt, de végül meglett. Rendes ember ez a szállításvezető, mer nagyon segített, mikó másztam lefelé, fogott mindenhó, nehogy leessek. Szerintem neki valami baja van, mer ojan vörös meg izzatt vót, mint akit megütött a guta. Montam is neki, hogy mennyen el a zorvoshó.

Szeptember 5. péntek

Na, tennap este a főnök elvitt magáhó diktáni. Nagy ravasz ám ez a zember! Úgy lopóztunk be a háccsó kapun, hogy a szomszédok meg ne
lássák, hogy még itthon is dógozik. Aszonta, hogy így is eleget macerájják, hogy mindég csak a munkával törődik. Szép, nagy lakása van. Bementünk, maj aszonta, hogy üjjek le a zágyra. Hozott inni is, meg magának is. Valoszínű nem bírja a piját, mer 10 perc múva kigombolta az ingét, és nagyon bámút rám. Maj aszonta, hogy ha okos kisjány lennék, akko még sokra vihetném a zéletbe. Montam neki, hogy én eléggé okos vagyok. Asszem szédülős fajta ez a zigazgató, mer mindég kozelebb űt hozzám, hogy le ne essen a zágyró. Montam neki, hogy el kellene kezdeni a diktálást, me elmegy a zidő. Erre aszonta, hogy en csak dűjjek hanyatt a zágyon, maj ő diktál. Hát mit mongyak? A franc gondóta vóna, hogy ESZT a városi népek diktálásnak híjják. Akkó mi a Joskáva mindennap diktátunk a szénapalláson!

Szeptember 8. hétfő

Én nem tom, mi van enné a cégné! Megőrűttek ezek? Mindenki diktáni akar!!! Montam is a főnöknek, hogy vegyen fel még néhány titkárnőt.
Valami olyasmit morgott, hogy "itt nem lesz kupleráj!". Hát az má nem lesz, mer van. Mer ojan rendetlenség van a raktárba! Láttam, mikó a
raktárvezető diktát nekem!

Szeptember 9, kedd

Ma megmutatták a zuhanyzót, ahó bármikó zuhanyolhatok. Ki is próbátam! Csak aszt tunnám, minek kell az a sok luk a falba? Bisztos azokon megy ki a gőz, mer olyan szuszogásféle hallaccott belőlük.

Szeptember 10. szerda

Megkérdeztem a főnököt, hogy eljöhetnek a barátnőim a falubó zuhanyóni, mer ottan nincs ijen. Azt monta, hogy csak akkó, ha mindijjen szépek, mint én, de akkoris csak munkaidő után. Ma a szállításvezető diktát nekem a zuhanyzóba. Hogy ezeknek micsoda hüjeötleteik vannak!

Szeptember 11. csütörtök

Tennap ejöttünk a jányokka zuhanyóni. Mosmá bisztos, hogy a jukak a gőzöt szíjják el, me most nagyon szuszogtak! Nagyon szorgalmasak itt a
férfidógozók. Mikó ementünk a lányokka, a zösszes ott vót a zuhanyzó
melletti raktárba és nagyon rakozsgatták a züres dobozokat egyik pócró a másikra. Otthon még diktátattam egyet a Jóskáva a disznóól mögött, asztán lefeküttem alunnyi.

Szeptember 12. péntek

Regge aszonta a főnök, hogy emehetek haza, mer dálután kimegy az egész
kájefté a szőllőjébe, meg jönnek a barátai is, és szójjak a barátnőjimnek is, meg pihennyek, mer mindenki diktáni akar nekünk. Ezek mikó dógoznak?

Megnősült a szűkszavú cowboy, és viszi haza

Megnősült a szűkszavú cowboy, és viszi haza lován az ő gyönyörű kis feleségét. Egyszer csak a ló megbotlik, s erre megszólal a cowboy:
- Egy...
Mennek tovább, de a ló újra megbotlik. Megszólal a hallgatag cowboy:
- Kettő...
A ló harmadszor is megbotlik. A hallgatag cowboy leszáll, előveszi a coltját, s agyonlövi a lovat. Fiatal felesége sikoltozni kezd:
- Nem szégyelled magad, ilyen kegyetlen vagy? Egy ilyen apróságért agyonlőni ezt a szép állatot, ez kegyetlenség...
A hallgatag cowboy megszólal:
- Egy...

Két palesztin szabadságharcos beszélget.-

Két palesztin szabadságharcos beszélget.
- Képzeld, a múltkor végeztem 50 megszálló
zsidóval!
- Tényleg!? Mivel csináltad, AK-47-el?
- A francot, közéjük dobtam egy
negyeddollárost.