Felvételi vizsgakérdések szőkék számára

Felvételi vizsgakérdések szőkék számára:

1) Mi Franciaország hivatalos nyelve?

2) Mondjon pár szót az ókori Babilóniáról, különös tekintettel az építészetre, az irodalomra, a törvényekre és a társadalmi viszonyokra, VAGY határozza meg Petőfi Sándor keresztnevét!

3) Mit csinált William Shakespeare?
(a) hidat épített.
(b) világutazó volt.
(c) hadvezér volt.
(d) színdarabokat írt.
(e) metrót tervezett.

4) Milyen vallású a Pápa?
(a) zsidó.
(b) katolikus.
(c) buddhista.
(d) ateista.
(e) vudu.

5) Mértékegység átváltás: hány milliméter 0 méter?

6) Mennyi az idő, ha a nagymutató 12-n, a kismutató 4-en áll?

7) Megközelítőleg hány parancsolatot hozott az embereknek Mózes, ha tudjuk, hogy az egyik táblán 5, míg a másikon szintén 5 parancsolat állt?

8) Politika: Betűzze le a következő USA elnökök nevét: Bush, Carter, Clinton.
Bush: _____________
Carter: ___________
Clinton: __________

9) Egy barna hajú nő 12 naranccsal rendelkezik. Valakitől kap még 10 darabot. Akkor most:
(a) a hölgy örül.
(b) a hölgy ügyes.
(c) nics egyetlen narancsa sem, mert mindet megette.
(d) nem tudom pontosan, valahol 15 és 99 között.
(e) a narancsokat nem lehet összeadni.

10) Angliának hat György nevű királya volt. Az utolsót VI. (hatodik) Györgynek hívták. Hogy hívták az előzőket?

11) El tudja magyarázni Einstein relativitás elméletét?
(a) igen.
(b) nem.

12) Mire valók a ruhafogasok?

13) Melyik földrészen található az Amerikai Egyesült Államok?

14) Magyarázza el Chatelier dinamikus egyensúlyi törvényét VAGY írja le a nevét nagybetűkkel.

15) Hol található egy négyemeletes ház első emelete?

16) Hol található az USA legnagyobb narancstermő vidéke?
(a) Medellin, Kolumbia.
(b) Florida, USA.
(c) Montreal, Kanada.
(d) Róma, Olaszország.
(e) Mexikóváros, Mexikó.

17) Matematika: ha három almád van, akkor hány almával rendelkezel?

18) Melyik városban található a Budapesti Műszaki Egyetem?

19) Mikor alapították a Budapesti Műszaki Egyetemet (körülbelül)?
(a) időszámítás előtt.
(b) időszámítás után.

795 pont

További viccek:

Gazdasági válság

A férjemmel már 15 éve jóban-rosszban kitartottunk egymás mellett. Néhány hónapja súlyos anyagi gondjaink támadtak, amiből sehogy se tudtuk kivergődni. Egyik este észrevettem, hogy a férjem merengve nézi a jegygyűrűt a kezemen. Meghatottan megszólaltam:
- Ezzel a gyűrűvel...
Mire ő gyorsan hozzátette:
- ...ki tudnánk fizetni az összes tartozásunkat.

Visszavágtak...

2030-ban...

Kisfiú sétál a papájával Manhattanben.
A papa mutogatja a kisfiúnak, hogy milyen nagy ez a város és milyen csodálatosak az épületek.
Egyszer csak, miután befordulnak egy sarkon, egy gyönyörű parkot és egy emlékművet találnak. Papa meséli:
- Fiam, itt állt valaha a híres "Iker Torony".
- Papa, mi az az ikertorony?
- Tulajdonképpen két torony volt, amit 29 évvel ezelőtt egy arab terroristacsoport megsemmisített.
- Papa, mi az az arab?

Rasszizmus

50 éve az USA déli államaiban feketék rohantak, és fehér emberek egy csoportja ordibált nekik az öklét rázva.
Ma ugyanez a helyzet, csak kosárlabdának hívják...

Windows Vista

- Mit ír ki a Windows Vista, amikor lefagy?
- ???
- Astala Vista!

Megy két részeg ki a kocsmából, majd...

Megy két részeg ki a kocsmából, majd mikor már elhagyták úgy 300 méterre, megszólal az egyik:
- Te, nagy gond van, elfelejtettem pisilni!
Mire a másik:
- Semmi baj, majd megtanítalak...

Házasoknak olcsóbb

Egy fiatalember panaszkodik az apjának, hogy milyen magas az új autójára a biztosítás.
- Nos, fiam, - feleli a papa, - ha megnősülnél, olcsóbb lenne. Házaspároknak kedvezmény jár.
- Jaj, apa! - mondja a fiú - Ez olyan, mintha megvennél egy repülőgépet, hogy ingyen kaphass mogyorót!

A kis káplán

Négy nyanya beszélget.
Az egyik meséli, hogy az ő fia esperes és az emberek úgy hívják, hogy Főtisztelendő úr!
Mondja a másik:
- Az semmi! Az én fiam érsek és úgy hívják, hogy: Méltóságos uram!
- Az semmi - így a harmadik. - Az én fiam bíboros és úgy hívják: Excelenciás úr!!
A negyedik:
- Az enyém csak káplán. 2 méter, 150 kg és mikor meglátják az emberek, azt mondják: Atyaúristen!

Agresszív kismalac

Az aggresszív malacnak leesik, hogy porszívóznia kéne, de nincs porszívója. Elindul a medvéhez, s útközben morfondírozni kezd:
- Ez a medve olyan fösvény, vajon ideadja-e azt a porszívót?
Megy tovább, meg tovább durálja magát, eltűnődik:
- Az a medve olyan zsugori állat, vajon ideadja-e azt a porszívót?
Megy tovább, megint filózni kezd:
- Rohadt smucig medve, egy láda sör, hogy nem adja ide azt a k***a porszívót!
Még öt méter, újabb adag filozófia, majd amikor a medve háza elé ér, bekiabál:
- Tudod mit medve? B....d meg a porszívódat!