Hittanórán

Az iskolában a hittanórán azt a házi feladatot kapják a gyerekek, hogy egy-egy mondatban mondják el, mit hallottak Jézusról. Először Julikát szólítja az oktató:
- Na, mondd el, mit tudsz Jézus Krisztusról.
- Azt, hogy jászolban született.
- Jól van. Hát te, Pistike?
- Azt, hogy kiűzte a pénzváltókat a templomból.
- Helyes. És te, Józsika?
- Azt, hogy van egy nagy terepjárója, de nem tudja vezetni.
- Hát ezt meg hol hallottad?
- Tegnap ültem apukám mellett a kocsiban, és apu így kiáltott egy terepjárós bácsinak: "Jézus Krisztus! Miért nem tanulsz meg autót vezetni?"

1 021 pont

További viccek:

Hangyaboj

Mi van a hangyaboly alatt?
- Hangya-girl.

Világítás

Egy házaspár hazafelé autózik az éjszakában. Megszólal a férj:
- Ajjaj, ebből még baj lehet! Nagyon gyenge a világításom!
- De Béla, hiszen most adtam pénzt új gyertyákra!

Temetés

- Hogyan temeted el az anyóst?
- Félig a földbe, hogy tudja ápolni a saját sírját.

Harag

Két skót beszélget:
- Hallottad, hogy miért veszett össze McDonald a feleségével?
- Miért?
- Mert az öreg vett olcsón egy használt sírkövet, és azt követelte az asszonytól, hogy változtassa meg a nevét.

Hírlap

Egy fiatal szőke nő odalép a hírlapárushoz, majd megfog egy Kiskegyedet és letépi az első oldalt, majd elsiet.
Egy hét múlva ismét megjelenik a szőke hölgy, letépi a Kiskegyed első oldalát és mint aki jól végezte a dolgát
elsétál a tett színhelyéről.
Újabb hét eltetével ismét megjelenik a hölgy, de akkor már a mérges hírlapárus megfogja a szőke hölgy kezét, majd igy szól:
- Mondja, miért tépi le az újság első lapját minden egyes alkalommal amikor idejön?
- Hát azért mert rá van irva, hogy "Ez a lap jár önnek".

Székely és a fia mennek a szekéren, megszólal

Székely és a fia mennek a szekéren, megszólal a fiú:
- A hátsó kerék ki akar esni, édesapám.
Leszáll az öreg, megnézi a kereket.
- Nem akar az leesni, fiam!
Mennek tovább, megint megszólal a gyerek:
- Le akar esni a hátsó kerék!
Megint leszáll az apja és mondja:
- Dehogy akar az leesni!
Újra elindulnak, de a gyerek még kétszer eljátssza ugyanezt az apjával, mire az kifakad:
- Nem akar az leesni, hogy a jó ég áldjon meg!
- Akarni akar... csak nem engedi a csapszeg!

Kaland

Isten elhatározza, hogy nyaralni megy. Megkérdi az angyalokat, szerintük hová kéne mennie.
- Uram, talán menj a Marsra!
- Á, tízezer éve voltam ott. Borzasztó hely.
- Akkor talán menj a Plutóra!
- Voltam ott ötezer éve. Jó hely, de nagyon hideg van.
- Talán menj a Földre!
- Dehogyis! Kétezer éve voltam ott, összejöttem egy názáreti csajjal, azóta is mindenki arról beszél!

Spanyolosan

Egy piroslámpás ház kapujára ez van kiírva: "Spanyol módra: plusz 10% felár". Egy férfit érdekelni kezdi a dolog, bemegy és spanyol módra kéri.
Mikor vége az aktusnak, így szól a hölgyhöz:
- És hol van itt a Spanyol mód?
Erre a nő feláll, az egyik kezét a magasba emeli, a másikat pedig a csípőre teszi és így szól:
- Ollé!