Csodálatos felépülés

A volt Szovjetunióban haldoklik nagyanyó, a nagyapó végigjárja az orvosokat,
van-e valami remény – végül egy alternatív doktor azt mondja neki: egy
módon segíthet az asszonynak, ha teljesíti férji kötelezettségét. Mire
az öreg:
- Nagyon öreg vagyok én már, kezem között halt meg Lenin elvtárs, hogy
tehetnék én ilyet..?
De az orvos csak győzködi, hogy nincs más lehetőség – nagyapó hát
összeszedte minden erejét és teljesített. Reggel ébredezik, hát nincs
mellette az ágyban az asszony: ott sürög-forog a konyhában, palacsintát
sütöget, kacag és dalol. Nagyapó elkeseredetten verte a falba a fejét:
- Milyen hülye vagyok én! Megmenthettem volna Lenin elvtársat is!!!

719 pont

További viccek:

- Miért hideg a hajnali szél?

- Miért hideg a hajnali szél?
- Mert egész éjjel kint volt.

Részeg ember problémája

A részeg ember nem tudja bedugni a kapukulcsot a háza előtti lámpaoszlopba. Meglátja a rendőr, és megkérdi:
- Miért nem a kapu zárjába próbálja bedugni, bácsi?
- Mert ott sötét van és nem látok - feleli a részeg.

Védekező béka

- Miért szed a béka fogamzásgátlót?
- Hogy ne jöjjön a gólya!!!

Logics

Hogy lehet az esést fölfogni??
Gondolkozol rajta.

Kutya

A mézeshetek után normál kerékvágásba terelődik az élet. Egyik nap megy haza a férj, és azt látja, hogy a felesége a lpcsőn ül, és keservesen sírdogál.
- Mi történt? - kérdi tőle.
- Jaj, úgy szégyellem magam! Finom vacsorát főztem neked, de a kutya mind megette.
A férj összeráncolja a szemöldökét:
- Cseppet se búsulj! Ha megdöglene, majd veszünk egy másikat!

Lényeges

- Mi a különbség a fa és a bicikli között?
- Fán nem lehet biciklizni, de biciklin lehet fázni.

Szóvicc

Sztálinváros nevét a dolgozók csak Sztálinnak hívták. Párbeszéd az ötvenes évekből:
- Hová megy, szaki?
- Sztálinba, szaki

- Mi esik legjobban nyolc feles után?

- Mi esik legjobban nyolc feles után?
- A biciklis.