Egyenruha

A kisvárosi bankfiók igazgatója hajnali kettőkor váratlanul hazaérkezik egy többnapos konferenciáról. Hogy ne ébressze fel a feleségét, nem gyújt villanyt, hanem töksötétben beóvakodik a hálószobába, csendben levetkőzik és lerakja a ruháit egy székre. Éppen be akarna bújni az ágyba, amikor megszólal a felesége:
- Drágám, iszonyú fejgörcsöm van, hoznál nekem innen a szomszéd patikából valami fájdalomcsillapítót? Csak arra kérlek, ne gyújtsd fel a lámpát, mert a fénytől még jobban hasogat...
Az igazgató csendben visszaöltözik a sötétben, és becsenget az utca másik oldalán lévő patikába.
- Elnézést, hogy felkeltettem, - mondja a patikusnak - de valami gyorsan ható fejfájáscsillapító kellene a nejemnek.
- Máris hozom, -.feleli a patikus - de nem haragszik, ha megkérdezem, hogy miért hagyta ott a bankot?
- Dehogyis, miből gondolja, hogy otthagytam a bankot?
- A tűzoltóegyenruhából...

444 pont

További viccek:

Zsidó gyerek

A zsidó gyerek rugdossa a templom falának a labdát. Kijön a pap, így szól:
- Fiam, ha tovább rugdosod a falnak azt a labdát, megkeresztellek.
Zsidó gyerek tovább rugdossa, kijön a pap, hóna alá csapja, megkereszteli. A gyerek szomorúan kullog hazafelé, otthon anyjának elmondja a hírt, erre az jól megveri. Hazajön az apja a munkából, ő is megtudja, majd jól elveri.
A gyerek kirohan az utcára, és így szól:
- Még csak fél órája vagyok keresztény, de már utálom a zsidókat.

Angol

Gyerek az apjához:
- Apu, hogy mondják a pápát angolul?
- Goodbye!

Rendőrök

Egy nő bemegy a rendőrségre:
- Panaszt szeretnék tenni, egy rendőr megerőszakolt!
- Honnan tudja, hogy rendőr volt?
- Segítenem kellett neki!

Egy fiatal fiú eltéved az erdőben. Napokig

Egy fiatal fiú eltéved az erdőben. Napokig bolyong, míg egyszercsak találkozik egy borzasztóan vén, iszonyatosan csúnya vénasszonnyal.
- Szervusz fiam, üdvözli a vénasszony. Én egy elvarázsolt királylány vagyok, csodás idomokkal. Ha magadévá teszel, visszaváltozom szép, fiatal szexbombává, és attól kezdve azt csinálhatsz velem, amit akarsz. A vénasszony meglehetősen visszataszító volt, de a lehetőség igen vonzó. A fiú legyűrte magában az undort, és ha nehezen is, de megtette, amit a szipirtyó kért. El is aludt rögtön, úgy kifáradt. Amikor felébredt ugyanaz a csúf, vén csoroszlya feküdt mellette, akit néhány órával korábban magáévá tett.
- Hé, te! - ébresztgette az öregasszonyt. - Azt ígérted, hogy gyönyörű szexbombává változol!
- Hány éves vagy te fiam?
- Húsz.
- Na, ez szép! Húsz éves vagy, és még mindig hiszel a mesékben?

Életkor

Egy házaspár autóbalesetet szenved, a feleség az intenzív osztályra kerül, a férjnek csak kisebb sérülései keletkeznek.
Amikor a férfi bemegy meglátogatni az asszonyt, az orvos odavezeti a feleség ágyához és így szól:
- Sajnálom uram, de sok jóval nem tudom kecsegtetni. A feleségét nem sikerült visszahoznunk a kómából, félő, hogy már sosem nyeri vissza az eszméletét.
A férj felzokog:
- Uramisten, miért? Hiszen még csak 45 éves volt!
Erre egy elhaló hang az ágyból:
- Csak 37, szívem!

Pénz

- Jean, maga szerint ketyeg a pénz?
- Nem, uram.
- Akkor megint a zsebórámat adtam oda borravalónak.

Közömbös ügyvéd

- Bíró úr, a kirendelt védőm helyett másik ügyvédet szeretnék.
- Miért?
- Mert teljesen közömbös az ügyemben!
- Ügyvéd úr! Mi erről a véleménye?
- Tessék? Elnézést bíró úr, nem figyeltem...

A kis káplán

Négy nyanya beszélget.
Az egyik meséli, hogy az ő fia esperes és az emberek úgy hívják, hogy Főtisztelendő úr!
Mondja a másik:
- Az semmi! Az én fiam érsek és úgy hívják, hogy: Méltóságos uram!
- Az semmi - így a harmadik. - Az én fiam bíboros és úgy hívják: Excelenciás úr!!
A negyedik:
- Az enyém csak káplán. 2 méter, 150 kg és mikor meglátják az emberek, azt mondják: Atyaúristen!