További viccek:

Haldokló hegymászó

A hegymászó megcsúszik, de az utolsó pillanatban sikerül megkapaszkodnia egy sziklaperemben. Ott lóg, aztán amikor már fogytán van az ereje, kétségbeesetten felnéz az égre, és így kiált:
- Van ott fenn valaki?
- Igen - hangzik a válasz.
- Mit tehetnék?
- Bánd meg a bűneidet, imádkozz és engedd el a sziklát!
A hegymászó kicsit vár, azután újra az ég felé kiált:
- Nincs ott valaki más is?

Szőrös mellű gorilla

- Hogy járt a szőrös mellű gorilla?
- Felemelt egy akkora követ, hogy nem bírta lerakni.

Napi fárasztó

Fiacskám, mi a neved?
Tóth, ipszilon nélkül.
De, hát a Tóthban nincs is ipszilon!
Nem ezt mondom én is?

Remény

A kis süni eltéved az állatkertben. Lassan beesteledik, fúj a szél, hideg van. Kezdi nagyon nyomorultul érezni magát. Ahogy barangol, betéved a pálmaházba és nekimegy egy kaktusznak. Reménykedve megszólal:
- Mama! Te vagy az?!

Dilbert tétele

Dilbert tétele: "A mérnökök és a tudósok sohasem fognak annyi pénzt keresni, mint az üzletemberek és az értékesítési vezetők."
Ezen tétel egyszerű matematikai levezetése:
1. A tudás hatalom
2. Az idő pénz
Minden mérnök tisztában van vele, hogy az ERŐ = MUNKA / IDŐ. Miután a TUDÁS = ERŐ (lásd 1. pont) és az IDŐ = PÉNZ (lásd 2. pont), tehát a TUDÁS = MUNKA / PÉNZ, amit más alakra hozva kapjuk a következő kifejezést:
PÉNZ = MUNKA / TUDÁS.
Tehát, ha a tudás értéke a nullához tart, még igen kis mennyiségű munka esetén is magas PÉNZ-érteket kapunk. A végkövetkeztetés tehát: "Minél kevesebbet tudsz, annál többet keresel.

Dolgozat

Igazából nem is értem, miért írta rá a dolgozatra a tanár, hogy 6 p. Egész röpdolgozatban ez az egyetlen egy kérdés van. 6 pont a 100%. Ebből hamar ki lehet számítani, hogy ha hibátlanul le tudod írni a kislapos dolgozatra 5 perc alatt, a 15 percen át jegyzetelt másfél oldalt, akkor van esélyed az ötösre.

Négyest (4,5-5,5 pont) csak azok kapnak, akik teljesítik a lehetetlent, s nagyjából a lényeget hangyányi betűkkel leírják. Figyelembe véve az időt, és a leírt szavak számát, ez tényleg embert próbáló. Ezenfelül, az írónak remek képességekkel kell rendelkeznie fogalmazás terén, mert a 1,5 oldalt mindössze negyed oldalra foglalja össze. Stréberek, és kedvencek előnyben.
Hármasra esélyes az, aki 3,5-4,5 pontot ér el. Ez körübelül annyit tesz, leírja azt, amit elvileg a tanár maximálisan elvárhatna. Azaz a vázlatpontok, és a társadalmi rétegek különbségeit. Ezt a szintet már elérheti minden halandó, aki legalább 1 órát szánt a töri tanulására, valamint nem visszamaradt értelmileg (ez nem mondható el mindenkiről).

Ezek után maradt a kettes osztályzat (2,5-3,5 pont), ami ugyebár nem egyes, de lényegtelen, mert otthon ugyanúgy nem örülnek neki. Nem mondhatod hogy te nem vagy hülye, meg tanultál rá, átnézted óra előtt, csak a tanár szadista, szüleid egyszerűen nem hiszik el. Szerintük, teneked mániád, az hogy nem tanulsz, és még 5 percet sem szánsz a törire. Az egyes osztályzatot kapja mindenki, akinek átlagos képességei vannak, nem tölti egész ifjúkorát könyv előtt ülve, és néha próbál nem foglalkozni még az iskola gondolatával sem. Rövidebben: él. Amúgy meg kell említsem még kiegészítés gyanánt, Az elért pontokat a tanár mindig kerekíti. És ugye, mint minden rendes, és értelmes becsületes tanár az általánosan elfogadott (osztályozásnál alkalmatos) kerekítési elveket vallja, azaz egész hat tizedig lefelé, hét tized után felfelé kerekít.

A dolgozat beszedése után mindenki megtippeli elért érdemjegyét teljesítménye alapján, majd ezt leszámítja egy jeggyel rosszabbra, az esetleges észre nem vett hibák miatt (fő a pesszimizmus), majd még eggyel rosszabbra, mert a tanár úgyis talál valami olyan hibát, ami az órán elhangzottak alapján még jó volt (ha pikkel rád, akkor ez -2 jegy). Ezekután már nem jár messze az igaságtól egyik embertársam sem, amennyiben még egy jeggyel levonna, megkapná a végleges jegyét. Nem baj, majd legközelebb beleszakadok, akkor is megírom ötösre.

Azért a tanárnak is vannak rendes pillanatai. Itt van például, az, hogy nem 5 perc után, hanem 6 perc 14 másodperc után szedette be a dolgozatokat. Ha ehhez hozzáadjuk azt a 10 másodpercet, amíg a dolgozatot beszedő tanuló elér hozzád, akkor már majdnem 30 %-kal volt kedvesebb, mint azt a követelmény előírja. Egyébként is, járhattunk volna rosszabbul is. A másik osztálynak egy kész rémálom a tanárja.

A házaspárelviszi az orvoshoz a fiukat, mert

A házaspár
elviszi az orvoshoz a fiukat, mert annak
nagyon kicsi a fütyije. Az orvos megvizsgálja a
gyereket, majd így szól:
-Semmi gond, adjanak neki palacsintát, az
... csodát fog tenni.
Következő reggel a gyerek látja, hogy az
asztalon egy nagy halom palacsinta gőzölög.
-Ezt mindet meg kell ennem? – kérdezi.
-Vegyél ki magadnak kettőt – mondja az
anyja. – A többi apádé.

Gyógyulás

- Ne féljen! - mondja az orvos a betegnek. - Amikor fiatal voltam, ugyanez a bajom volt, de meggyógyultam.
- Az lehet, de önnek egy másik orvosa volt.