- Mi az?

- Mi az? A sarokban egy kupac szén, és kormos fémdarabok?
- ???
- Mozgássérült gyerek lakástûz után.

799 pont

További viccek:

Villámlátogatás

Csengetnek a szú-családnál. A családfő megy ajtót nyitni:
- Jó napot szomszédasszony, mit parancsol?
- Á, csak átugrottam egy PERCre...

Keksz

- Mi az? Áthajt a repülőn az úthenger?
- ???
- Pilótakeksz!

Megsajnálta . . .

A tanár nincs megelégedve az elsősök szellemi színvonalával, ezért gúnyosan így szól hozzájuk:
- Kérem, aki idiótának érzi magát, az álljon fel!
Nagy csend, mindenki ülve marad. Egyszer csak egy az egyik diák óvatosan feláll.
- Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált az idióta elnevezésre? - kérdi a tanár.
- Az igazat megvallva nem, de nem bírtam nézni, hogy a tanár úr egyedül álldogál.

Meghal a skót felesége. A gyászoló férj...

Meghal a skót felesége. A gyászoló férj elmegy a temetkezési vállalkozóhoz, érdeklõdni a temetés költségeirõl. Kiderül, hogy a sír, amely 2 méter mély, 2 méter hosszú és egy méter széles, 150 font, a sírkõ pedig további 200 fontba kerül.
A skót vett egy negyed sírhelyet, eltemette az asszonyt a melléig és bemeszelte...

Búcsú

Kovács egyik reggel megérkezik a munkahelyére, a bejáratnál a recepciós lány nevetve fogadja. Kovács kérdezi tőle:
- Mi az, min nevet?
- Tudja, hogy egy nagy fekete folt van az arcán?
- Igen? Hát ezt mindjárt megmagyarázom. Az történt, hogy a feleségem ma reggel elindult egy kéthetes vakációra. Kikísértem a vonathoz, aztán adtam neki egy búcsúcsókot.
- De mitől fekete az arca?
- Ahogy felszállt a vonatra, előreszaladtam és megcsókoltam a mozdonyt.

Kívánság

A kocsmában egyik férfi bánatosan meséli a cimborájának:
- Te, haver, a feleségem már egy hete nem szól hozzám.
- Mi történt, hogy így megharagudott? - kérdi a haver.
- A múlt héten voltunk egy jó kis bulin. Kicsit iddogáltunk, szóval, mire hazaértünk, mindketten jó hangulatba kerültünk. Az asszony elterült az ágyon, és azt mondta, hogy minden kívánságomat teljesíti...
- És, azután?
- Nem is tudom. Valamiért megharagudott, amikor azt kértem, menjen haza az anyjához...

Vizsgán

Vizsgáztató:
- Uram, önnek inkább a lottóval kellene próbálkoznia.
- 90 kérdésből éppen ötöt talált el.

Igazság

- Doktor úr, ne kíméljen, én a teljes igazságot akarom tudni. Mondja meg, hogy mi a bajom!
- A teljes igazság meg fogja Önt rázni, de ha tudni akarja, hát legyen: halvány gőzöm sincs róla!