- Ki az abszolút paraszt?

- Ki az abszolút paraszt?
- ???
- Aki már kisgyerek korában a legóból is disznóólat épített.

974 pont

További viccek:

Egy vidéki lány naplója

Szeptember 1. hétfő

Ma keztem el dógozni itten a kájefténé Nagy szerencsém vót, hogy pont éngemet választott ki a zügyvezető igazgató, mer a többi jány is gyütt
vóna ide szívessen. Amióta ez a kájefté itten van, azóta mindenki itt akar dógozni a falubul. Érdekes, azelőtt senki nem akart dógozni eggyáltalán. Na szóva én leszek a titkárnője a zigazgatónak. Szerencsém vót, pedig sokan gyüttek a zállásra jelenkezni. Igaz, a tizennyóc évemmel en vótam a lekfiatalabb. Ki is őtöztem! Igaz, hogy a szoknyámat má rég kinőttem, de még bele tuttam bújni, igaz kicsit rövid vót. A blújzom meg a dédi hálóingébő van, csak a belső bélését szettem ki. Kicsit vékony lett ettő, de azé jó. A zúj bugyimat is fel akartam húzni, de nem találtam sehó, a többi meg má a szennyesbe van, úgyhogy nem húsztam fő egyet se.

Szeptember 2. kedd

Ma is a zünneplő ruhámba jöttem. (Lázsd fejjebb.) Én nem tudom, mi a rosseb van itt, az összes pasi pont a zén íróasztalom előtt ejti le a tollát. Ja, mer a zigazgató irodája előtt kaptam egy asztalt, ottanulok. Aszt monta, hogy ma csak szokjam a lékkört, nem is ad munkát. Csak üjjek az asztalná és mosolyogjak mindenkire, aki jön. Na, ez a pasi egy egész marék tollat ejtett le! Vagy 5 percig szedegette.

Szeptember 3. szerda

Máma délbe a zigazgató odaűt a zasztalom szélire, és aszonta, hogy hónap fel kellene mennem a lakására este, mer sok diktálnivalója gyűlt össze, és be akarja fejezni. Csak aszt nem értem, hogy mér nem napközbe hozza ide? Az apám az összes bugyimat kidopta tévedésbő, mer
aszitte, hogy régi felmosórongyok. Igaz, kicsit má rongyosak votak. Nade mind kidobni?

Szeptember 4. csütörtök

Ma begyött az irodába a szállításvezető, és aszt monta, hogy szeggyek le neki egy dosszijét a feeső szekrénybő. Hozott létrát is, arra másztam fel. Rendes vót, mer amíg fenn vótam, tartotta a létrát lenn, nehogy eldűjjön. Igaz, hogy vagy 15 percig kerestette velem aszt a rohatt papírt, de végül meglett. Rendes ember ez a szállításvezető, mer nagyon segített, mikó másztam lefelé, fogott mindenhó, nehogy leessek. Szerintem neki valami baja van, mer ojan vörös meg izzatt vót, mint akit megütött a guta. Montam is neki, hogy mennyen el a zorvoshó.

Szeptember 5. péntek

Na, tennap este a főnök elvitt magáhó diktáni. Nagy ravasz ám ez a zember! Úgy lopóztunk be a háccsó kapun, hogy a szomszédok meg ne
lássák, hogy még itthon is dógozik. Aszonta, hogy így is eleget macerájják, hogy mindég csak a munkával törődik. Szép, nagy lakása van. Bementünk, maj aszonta, hogy üjjek le a zágyra. Hozott inni is, meg magának is. Valoszínű nem bírja a piját, mer 10 perc múva kigombolta az ingét, és nagyon bámút rám. Maj aszonta, hogy ha okos kisjány lennék, akko még sokra vihetném a zéletbe. Montam neki, hogy én eléggé okos vagyok. Asszem szédülős fajta ez a zigazgató, mer mindég kozelebb űt hozzám, hogy le ne essen a zágyró. Montam neki, hogy el kellene kezdeni a diktálást, me elmegy a zidő. Erre aszonta, hogy en csak dűjjek hanyatt a zágyon, maj ő diktál. Hát mit mongyak? A franc gondóta vóna, hogy ESZT a városi népek diktálásnak híjják. Akkó mi a Joskáva mindennap diktátunk a szénapalláson!

Szeptember 8. hétfő

Én nem tom, mi van enné a cégné! Megőrűttek ezek? Mindenki diktáni akar!!! Montam is a főnöknek, hogy vegyen fel még néhány titkárnőt.
Valami olyasmit morgott, hogy "itt nem lesz kupleráj!". Hát az má nem lesz, mer van. Mer ojan rendetlenség van a raktárba! Láttam, mikó a
raktárvezető diktát nekem!

Szeptember 9, kedd

Ma megmutatták a zuhanyzót, ahó bármikó zuhanyolhatok. Ki is próbátam! Csak aszt tunnám, minek kell az a sok luk a falba? Bisztos azokon megy ki a gőz, mer olyan szuszogásféle hallaccott belőlük.

Szeptember 10. szerda

Megkérdeztem a főnököt, hogy eljöhetnek a barátnőim a falubó zuhanyóni, mer ottan nincs ijen. Azt monta, hogy csak akkó, ha mindijjen szépek, mint én, de akkoris csak munkaidő után. Ma a szállításvezető diktát nekem a zuhanyzóba. Hogy ezeknek micsoda hüjeötleteik vannak!

Szeptember 11. csütörtök

Tennap ejöttünk a jányokka zuhanyóni. Mosmá bisztos, hogy a jukak a gőzöt szíjják el, me most nagyon szuszogtak! Nagyon szorgalmasak itt a
férfidógozók. Mikó ementünk a lányokka, a zösszes ott vót a zuhanyzó
melletti raktárba és nagyon rakozsgatták a züres dobozokat egyik pócró a másikra. Otthon még diktátattam egyet a Jóskáva a disznóól mögött, asztán lefeküttem alunnyi.

Szeptember 12. péntek

Regge aszonta a főnök, hogy emehetek haza, mer dálután kimegy az egész
kájefté a szőllőjébe, meg jönnek a barátai is, és szójjak a barátnőjimnek is, meg pihennyek, mer mindenki diktáni akar nekünk. Ezek mikó dógoznak?

Új tanárnő érkezik az iskolába. Az első nap

Új tanárnő érkezik az iskolába. Az első nap után kiborulva megy be az igazgatóhoz:
- Igazgató úr, nem bírok az egyik gyerekkel, állandóan azt ismételgeti, hogy ''megbaszlak, megbaszlak, megbaszlak...''
- Melyik az, a Móricka? Az a kis vörös, az első padban?
- Igen!
- Az meg is fogja...

Alkoholosan

Két részeg útban hazafelé az árokban köt ki.
Hemperegnek egy órája mikor az egyik így szól:
- Te Bála én fázok.
A másik gondosan betakarja a orosz gyártmányú alig tizenhat éves bringával.
- Te Béla én még mindig fázok.
A másik még jobban rácibálja a biciklit.
- Nem bánom Béla én még akkor is fázok!
- Hát azon nem csodálkozok Pityukám! Hát legalább öt küllő hiányzik!

Abszolút csúszós

- Mi az abszolút csúszós?
- Szappanos hal egy vödör takonyban...

Vasutas munkás

Egy ember sétál a vasútállomáson. Lát egy őrt, aki a vonatok kerekeit ütögeti egy kalapáccsal. Odamegy hozzá, s megkérdi miért ütögeti. Az őr nem válaszol. Másodjára is megkérdi, ugyanez zajlik le.
Az ember odamegy egy másik őrhöz, s tőle is megkérdi miért ütögetik a kerekeket kalapáccsal.
- Hát, tudja a hangokból tudjuk megítélni, hogy eltört-e valami.
- Igen? És a társa miért nem válaszolt nekem, amikor feltettem neki ezt a kérdést?
- Jah, ő tök süket...

Chuck Norris nem alszik... Figyel.

Chuck Norris nem alszik... Figyel.

Átverték

Egy siófoki butikban egy fiatal szöszi százdollárossal akar fizetni. A butikos megvizsgálja a pénzt és azt mondja:
- Sajnálom hölgyem, de ez a százdolláros hamis.
- Hamis ? - kiált fel a nő. - Hiszen akkor engem megerőszakoltak!

Azok a szép idők

A cowboy beül a vadnyugati csehóba. Mellényzsebéből kivesz egy tízcentis kis cowboyt és kiteszi az asztalra. Majd rendel.
- Hey Jim! - kurjant oda a kicsinek - Emlékszel még a Texasi vonatrablásra?
- Az volt aztán a jó muri! Micsoda lövöldözés volt! -lelkendezik a kicsi.
Isznak.
- Aztán, Jim! Emlékszel-e még, hogy raboltuk ki az Iowa-i bankot?
- Azok voltak ám a szép idők! Látni se lehetett a puskagolyóktól!
Isznak.
- Te Jim! Emlékszel, amikor szidtad az indián varázsló anyját?